miércoles, 21 de diciembre de 2011

Padrins i padrines de lectura, un projecte d’animació a la lectura

(traducción en castellano al final)

En el curs escolar 2006-07, l’escola Pi d’en Xandri (Sant Cugat del Vallès, Barcelona) entra a formar part del projecte de biblioteca “PuntEdu”, promogut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

A partir d'aquest moment l'espai de la biblioteca de l'escola comença a canviar i a preparar-se per realitzar una tasca del foment de la lectura amb l'alumnat del centre.

Es planifiquen i  preparen diverses activitats. Aquestes van evolucionant i també en sorgeixen de noves. Una d'elles és la de Padrins i padrines de lectura que ja fa uns quants anys que forma part de les activitats anuals i fins i tot, ha sofert millores des del seu inici.

Per poder aprofundir en les claus d’aquest projecte, hem parlat amb la Imma Valls, mestra de Primària i responsable de la biblioteca “Pi Lector” de l’escola Pi d’en Xandri.

Com neix el projecte Padrins i padrines de lectura?

Padrins i padrines de lectura s'inclou dins  la programació d'activitats del Pla de Lectura de Centre, com a foment del gust per a la lectura.

Tot va començar volen plantejar la iniciació i el reforç en la lectura d'una manera engrescadora per als més petits i  que suposés un al·licient per als alumnes més grans. Vam començar parlant amb les mestres de P5 i sisè (grups que van iniciar el projecte) i un cop plantejada l'activitat, vam començar a donar-li forma per a poder-la iniciar al llarg del curs. Vam decidir que les trobades es farien a la biblioteca de l'escola, els dies que els alumnes de sisè hi anaven.

Al llarg d'aquests anys el projecte ha anat arrelant i s'ha consolidat. Aquest curs hem volgut introduir millores. Un curs era poc temps i els alumnes de P5 tot just s'iniciaven en la lectura, per tant hem decidit ampliar l'activitat. De manera que els alumnes de P5 inicien l'activitat amb els alumnes de cinquè, i així donar continuïtat a aquests alumnes per un curs més on uns faran primer i els altres sisè, i podran continuar trobant-se i acabar el procés lector dels petits.

Les trobades es realitzen un cop al trimestre. Al final dels dos cursos es realitza una festa de cloenda-comiat.

Quines son les claus d’aquesta proposta d’animació a la lectura?

En realitzar aquesta activitat ens proposàvem uns objectius.

Per part dels padrins i padrines:

Se'ls va explicar que esperàvem d'ells com a alumnes grans. A ells que els agradava llegir i gaudir de les històries dels contes els demanàvem la seva complicitat per a il·lusionar als petitons, que tot just començaven amb la tasca lectora. Per tant havien de ser protagonistes-animadors dels contes que compatirien. Així que la seva preparació abans de les trobades havia de ser responsable  i seguint uns objectius establerts:

*Buscar i preparar contes per explicar al seu fillol/a.
*Preparar l'explicació del conte i comentar-la amb els seus companys.
*Saber compartir l'explicació del conte amb el seu fillol/a.
*Explicar verbalment i amb expressió el conte.
*Aconseguir mantenir l'atenció del seu fillol/a.

Per part dels fillols i filloles:
Als més petits va ser molt fàcil preparar-los per a l'activitat. En tot moment estan disposats a escoltar contes i si són els seus companys grans qui els hi expliquen, ells encantats.
També ens vam marcar uns objectius per a ells:

*Aprendre a escoltar amb atenció l'explicació del conte.
*Observar les imatges d'un conte i expressar oralment una història.
*Compartir el conte amb el seu padrí/a.

Com han respost las nenes i els nens? Els ha agradat el rol de padrins i padrines de lectura? Responen positivament els fillols/es?

És evident que els objectius que ens havíem marcat han estat superats i per aquest motiu ens hem animat a canviar el format i allargar-lo en el temps.

Els grans sempre tenen ganes d'ajudar als mestres amb la cura dels més petits.

A la nostra escola és una tasca que es potencia contínuament: festes i activitats a l'escola, sortida escolar, ... per tant no els resulta una cosa novadora, sinó tot el contrari, forma part de la vida escolar i això ha facilitat que assumeixin aquesta activitat amb il·lusió.

Què destacaria de la experiència?

Cal destacar com a aspectes positius:

*Motiva als grans a cercar contes adequats per a explicar als petits i anima als més petits a voler aprendre a llegir.
*Potencia  l'autoestima dels més grans, doncs s'adonen que poden ajudar als companys més petits. Són un exemple per a ells.
*Afavoreix la relació entre els alumnes de diferents nivells i etapes.
*Crea lligams emocionals i afectius entre les fillols/es i padrins/es.
*Donar significat a la lectura com a vincle de relació entre els grans i els petits.

Quines estratègies de recolzament poden utilitzar les mares i els pares per seguir animant a la lectura a casa?

Des de l'escola es comunica  a les famílies que es realitza aquesta activitat a principi del curs. Es fan fotos que després es pengen al bloc de la biblioteca  i així les famílies en poden fer el seguiment i compartir amb els seus fills el procés de lectura.

És cert que no és suficient, per tant des de casa s'ha de cercar i trobar moments per a compartir la lectura amb els fills/es.

Vivim en un municipi que gaudeix d'una bona biblioteca municipal, on els pares i mares tenen un espai per a gaudir dels contes amb els seus fills, i d'un munt de llibreries que disposen d'un espai de llibres infantils on poder mirar i triar el que més els hi agradi.

Si els pares troben moments per a llegir, també el trobaran els seus fills. Els nens i nenes imiten, per tant llegim nosaltres i llegiran ells.


Imma Valls es mestra de Primària amb més de 30 anys de docència a l'escola pública. Des del curs 2006-07 es responsable de la biblioteca “Pi Lector” de l'escola Pi d'en Xandri i del projecte Padrins i padrines de lectura, activitat que es va iniciar al curs escolar 2008-09.Traducción al castellano:

Padrins i padrines de lectura, un proyecto de animación a la lectura


En el curso escolar 2006-07, la escuela Pi d´en Xandri (Sant Cugat del Vallés, Barcelona) entra a formar parte del proyecto de biblioteca “PuntEdu”, promovido por el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

A partir de este momento, el espacio de la biblioteca de la escuela empieza a cambiar y a prepararse para realizar una tarea de fomento de la lectura con el alumnado del centro.

Se planifican y preparan diversas actividades. Éstas van evolucionando y también surgen otras nuevas. Una de ellas es la de Padrins i padrines de lectura (Padrinos y madrinas de lectura) que desde hace unos años forma parte de las actividades anuales del centro, incorporando muchas mejoras desde su inicio.  

Para poder profundizar en las claves de este proyecto hemos hablado con Imma Valls, maestra de Primaria y responsable de la biblioteca “Pi Lector” de la escuela Pi d´en Xandri.

¿Cómo nace el proyecto Padrins i padrines de lectura?

Padrins i padrines de lectura se incluye dentro de la programación de actividades del Plan de lectura del Centro, como fomento del gusto por la lectura.

Todo comenzó queriendo plantear la iniciación y el refuerzo en la lectura de una forma motivadora para los más pequeños y que supusiese un aliciente para los alumnos mayores. Empezamos hablando con las maestras de P5 y de sexto (grupos que iniciaron el proyecto) y una vez planteada la actividad, empezamos a darle forma para poder iniciarla a lo largo del curso. Decidimos que los encuentros se harían en la biblioteca de la escuela, los días en que los alumnos de sexto iban a la misma.

A lo largo de estos años el proyecto se ha ido enraizando y se ha consolidado. Este curso hemos querido introducir mejoras. Un curso era poco tiempo y los alumnos de P5 empezaban a iniciarse en la lectura, por tanto, hemos decidido ampliar la actividad. De manera que los alumnos de P5 inician la actividad con los alumnos de quinto, y así dan continuidad a estos alumnos durante un curso más, donde unos harán primero y los otros sexto, y podrán continuar encontrándose y acabar el proceso lector de los pequeños.

Los encuentros se realizan una vez al trimestre. Al final de los dos cursos se celebra una fiesta de clausura-despedida.

¿Cuáles son las claves de esta propuesta de animación a la lectura?

Al realizar esta actividad nos proponíamos unos objetivos.

Por parte de los padrinos y madrinas:
Se les explico qué esperábamos de ellos como alumnos mayores. A ellos que les gustaba leer y disfrutar de las historias de los cuentos les pedíamos su complicidad para ilusionar a los pequeños, que justamente empezaban con la tarea lectora. Por tanto, tenían que ser protagonistas-animadores de los cuentos que compartían. Así que su preparación antes de los encuentros tenía que ser responsables y siguiendo unos objetivos establecidos:
*Buscar y preparar cuentos para explicar a su ahijado/a.
*Preparar la explicación del cuento y comentarlo con sus compañeros.
*Saber compartir la explicación del cuento con su ahijado/a.
*Explicar verbalmente y con expresión el cuento.
*Conseguir mantener la atención de su ahijado/a.

Por parte de los ahijados y ahijadas:
Por parte de los más pequeños fue muy fácil prepararlos para la actividad. En todo momento están dispuestos a escuchar cuentos y si son sus compañeros mayores quienes se los explican, ellos encantados. También nos marcamos unos objetivos para ellos:
*Aprender a escuchar con atención la explicación del cuento.
*Observar las imágenes de un cuento y expresar oralmente una historia.
*Compartir el cuento con su padrino/madrina.

¿Cómo han respondido las niñas y los niños? ¿Les ha gustado el rol de padrinos y madrinas de lectura? ¿Responden positivamente los ahijados y ahijadas?

Es evidente que los objetivos que nos marcamos han sido superados y por este motivo nos hemos animado a cambiar el formato y alargarlo en el tiempo.

Los mayores siempre tienen ganas de ayudar a los maestros con el cuidado de los más pequeños.

En nuestra escuela es una tarea que se potencia continuamente: fiestas y actividades en la escuela, salida escolar,... por tanto, no les resulta una cosa novedosa, sino todo lo contrario, forma parte de la vida escolar y esto ha facilitado que asumiesen esta actividad con ilusión.

¿Qué destacaría de la experiencia?

Hay que destacar como aspectos positivos:
*La motivación por parte de los alumnos más pequeños por querer leer y cómo no, también para los alumnos mayores ha sido una motivación el hecho de buscar cuentos para poder leer y explicar a los más pequeños.
*Potencia la autoestima de los mayores, pues se dan cuenta de que pueden ayudar a los compañeros más pequeños. Son un ejemplo para ellos.
*Favorece la relación entre alumnos de diferentes niveles y etapas.
*Crea vínculos emocionales y afectivos entre los ahijados/as y los padrinos/madrinas.
*Dar significado a la lectura como vínculo de relación entre los mayores y los pequeños.

¿Qué estrategias de apoyo pueden utilizar las madres y los padres para seguir animando a la lectura en casa?

Desde la escuela se comunica a las familias que se realiza esta actividad a principio de curso. Se hacen fotos que después se cuelgan en el blog de la biblioteca y así las familias pueden hacer el seguimiento y compartir con sus hijos el proceso de lectura.

Es cierto que no es suficiente, por tanto, desde casa hay que buscar y encontrar momentos para compartir la lectura con los hijos e hijas.

Vivimos en un municipio que disfruta de una buena biblioteca municipal, donde los padres y madres tienen un espacio para disfrutar de los cuentos con sus hijos. Y cómo no, de un montón de librerías que disponen de un espacio de libros infantiles donde mirar y escoger los que más les gusten.

Si los padres encuentran momentos para leer, también lo encontrarán sus hijos. Los niños y las niñas nos imitan, por tanto, si leemos nosotros, leerán ellos.Imma Valls es maestra de Primaria con más de 30 años de experiencia docente en la escuela pública. Desde el curso 2006-07 es responsable de la biblioteca “Pi Lector” de la escuela Pi d'en Xandri y del proyecto Padrins i padrines de lectura, actividad que se lleva a cabo desde el curso escolar 2008-09.

No hay comentarios:

Publicar un comentario